News

Smiths Medical ogłasza współpracę nad aplikacją Ventilator Training Alliance

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Firma Smiths Medical ogłosiła dzisiaj, że połączyła siły z kilkoma innymi światowymi producentami respiratorów na świecie w ramach Ventilator Training Alliance (VTA, sojusz na rzecz szkoleń z respiroterapii), aby zapewniać służbom medycznym pierwszej linii dostęp do scentralizowanego repozytorium szkoleń z respiroterapii. Treści te można znaleźć w aplikacji na urządzenia mobilne zarządzanej przez Allego.


„Smiths Medical ma zaszczyt należeć do VTA i zapewniać szkolenia dla personelu obsługującego respiratory za pośrednictwem aplikacji Allego – powiedział Jeffrey Hohn, wiceprezes ds. globalnych produktów, doskonałości handlowej, strategii oraz przejęć i fuzji w Smiths Medical. – Poprawa opieki zdrowotnej na świecie leży u podstaw naszej misji. W tym krytycznym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że personel medyczny potrzebuje informacji związanych z respiroterapią w krótkim czasie, a aplikacja umożliwia szybkie zapewnienie właściwej opieki pacjentom”.

Aplikacja VTA zapewnia terapeutom oddechowym, pielęgniarkom i innym członkom personelu medycznego zasoby z dziedziny respiroterapii pochodzące od członków sojuszu. Aplikacja zawiera materiały instruktażowe wideo, instrukcje i przewodniki postępowania w przypadku usterek o kluczowym znaczeniu w leczeniu pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową w związku z COVID-19.

Respiratory odgrywają kluczową rolę w leczeniu pacjentów, którzy wymagają wspomagania oddechu w związku z poważną chorobą, taką jak COVID-19. Krótki czas i łatwość dostępu do szkoleń z zakresu respiroterapii mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie pacjentów podczas kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Dostęp do treści zawartych w aplikacji VTA można uzyskać za pośrednictwem urządzeń z systemem iOS i Android – również w miejscach o ograniczonym dostępie do WiFi lub jego braku – a także z przeglądarki internetowej. Aplikacja zapewnia personelowi medycznemu napisy w wielu wersjach językowych i możliwość odtwarzania dźwięku w tle podczas wykonywania jednocześnie innych czynności.

Jak uzyskać dostęp do centrum danych Ventilator Training Alliance

Aplikacja jest bezpłatna dla członków personelu medycznego. Aplikację centrum wiedzy Ventilator Training Alliance można pobrać ze sklepu Apple App Store albo Google Play store lub z dowolnej przeglądarka internetowej.

Zobacz materiał wideo poświęcony aplikacji VTA.

Ventilator Training Alliance

Ventilator Training Alliance jest twórcą biblioteki materiałów szkoleniowych i produktów dla pracowników opieki zdrowotnej. Zasilana przez Allego baza wiedzy tworzona dzięki partnerstwu producentów respiratorów, m.in. Dräger, GE Healthcare, Getinge, Hamilton Medical, Medtronic, Nihon Kohden, Smiths Medical i Philips zapewnia bezpłatny dostęp mobilny do instruktażowych filmów wideo, instrukcji i innych materiałów szkoleniowych dotyczących sprzętu o kluczowym znaczeniu we wspieraniu lekarzy w leczeniu pacjentów cierpiących na niewydolność oddechową w związku z COVID-19.

Producenci respiratorów, którzy chcieliby przyłączyć się do sojuszu, proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adres: VTA-Join@allego.com.

Smiths Medical

Czołowy międzynarodowy dostawca specjalistycznych wyrobów i urządzeń medycznych. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim wyroby przeznaczone do podawania leków, sprzęt stosowany w intensywnej terapii oraz urządzenia zabezpieczające. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.smiths-medical.com.

Smiths Group

Istniejąca od niemal 170 lat globalna spółka technologiczna. Dostarcza produkty i świadczy usługi, z których korzysta branża technologii medycznych, sektor bezpieczeństwa i obronności, przemysł, a także branża energetyczna, kosmiczna i lotnicza na całym świecie. Grupa zatrudnia ok. 23 tys. osób w ponad 50 państwach i jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.smiths.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Relacje z mediami Smiths Medical:

e-mail:
media.relations@smiths-medical.com

Vanessa Krier

tel. 763-383-3299

error: Content is protected !!